Bestuur


Voorzitter:
Peter Heesakkers
Secretaris:
E. Smulders
Sponsorzaken – PR:
H.A.J. Teeuwen
Cor Driessen
Penningmeester:
J.N.H. de Natris
Rekeningnr: NL83ABNA 08610 44 398
Ere voorzitter:
Piet Geldens
Lid van verdienste:
Hans Willems +
Martien van Zon †