Geschiedenis

Mannenkoor Brabantzangers is in 1945 door dhr. Chris Schäfer, tevens de eerste dirigent, als Eindhovens Dubbel Mannen Kwartet opgericht.
Later, door groei van het koor, omgedoopt tot Mannenkoor Brabantzangers E.D.M.K. In 2020 bestaat dit Mannenkoor 75 jaar. 

Chris Schäfer heeft illustere opvolgers gehad o.a. Pater Anton Smulders, Nor Dijkstra, Antoon Maessen, Frantisek Plojhar, die veel Slavisch repertoire bewerkte en Hans v.d. Brand die weer wat moderner repertoire invoerde van o.a. Jetse Bremer. Verder dirigent Hennie Ramaekers.
De
vorige (interim) dirigent is dhr. Ad Broeksteeg.
De huidige dirigent is Wim Schepers.

Het koor telt ongeveer 40 leden afkomstig uit de regio Eindhoven.


Het repertoire is veelomvattend: opera, operette, alsmede veel oorspronkelijke liederen in Slavische talen, Italiaans, Spaans, Engels, Duits,
Frans en natuurlijk ook in de Nederlandse taal. Ook hebben de Brabantzangers een uitgebreid religieus repertoire.