Privacy beleid

Privacy beleid Mannenkoor Brabantzangers Eindhoven
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website, ons platform en onze diensten, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van de persoonlijke gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 25 mei 2018) stelt.

Wij zullen uw gegevens nooit beschikbaar stellen aan derden of gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden, dan die behoren bij de aard van onze dienstverlening, zonder dat wij daar specifieke toestemming van u voor ontvangen hebben.

Wat doen wij met uw gegevens?
Wij houden van duidelijkheid en transparantie. Daarom laten wij u graag weten welke persoonlijke gegevens wij bewaren, wat het doel ervan is en hoe lang wij deze persoonlijke gegevens bewaren.  In onderstaand overzicht vindt u dit duidelijk terug.

Doel;
Om u de best mogelijke service te kunnen bieden, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonlijke gegevens die rechtstreeks (mondeling, schriftelijk en digitaal) aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt.
We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt.

Welke persoonlijke gegevens bewaren wij en met welk doel?
Wij bewaren de volgende persoonlijke gegevens, met bijbehorend doel:

Persoonlijke gegevens Doel; 

Voorletter(s) en Achternaam Leden- en donateursadministratie
Adres Communicatie per post
Telefoonnummer(s) Mondelinge communicatie
Emailadres Communicatie via mail en nieuwsbrieven
Geboortedatum Alleen voor leden (attenties; duur lidmaatschap)

Termijn;

Alle persoonlijke gegevens worden tot één jaar na beëindiging van de relatie bewaard.

Inzage en correctie;

Wij kunnen u uiteraard inzicht geven in de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren en deze kunt ook te allen tijde inzien, laten wijzigen en laten verwijderen. Het verzoek tot wijzigen en/of verwijderen kunt u indienen bij ons secretariaat per mail of per brief.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens;

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens zo goed als mogelijk. Zo hebben wij organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.  Houd er echter altijd rekening mee dat geen enkel systeem volledig veilig is. Vanuit het oogpunt van goed vaderschap proberen wij
er altijd voor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt zijn goed beveiligd zijn en niet ongewenst bij derden in handen kunnen komen.

Cookies;

Onze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet, mobiele telefoon of ander digitaal apparaat worden geplaatst. Wij maken gebruik van cookies op onze website onder andere om de werking van onze website en daarmee uw bezoekervaring te verbeteren en om onze website te testen en te verbeteren.

Links;

Op onze website kunnen hyperlinks naar websites van andere organisaties staan. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze organisaties.
Wij raden aan de privacyregels van de betreffende website goed te lezen.

Vragen;

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
Mannenkoor Brabantzangers E.D.M.K.
Secretariaat: Els Smulders
Kruisakker 6, 5674 TZ Nuenen
Telefoon: 040 – 290 8729
Email: info@brabantzangers.nl

Mei 2018